Select your country

Please select the country you work in

Ofte stillede spørgsmål - DK - Circular Footwear Alliance
Log på
menu

Ofte stillede spørgsmål

1. Generelt

 • Hvad er Circular Footwear Alliance?
  CFA er et samarbejde mellem producenter, som fokuserer på et fuldstændigt cirkulært system for arbejds- og sikkerhedssko. Ved sammen at indsamle, demontere og genanvende brugte arbejds- og sikkerhedssko, kan alle råmaterialer i sidste ende anvendes påny.
 • Hvem er initiatorerne bag CFA?
  EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear og FBBasic har oprettet CFA. Ambitionen er at få andre producenter og kædepartnere med fra 2021.
 • Hvorfor er cirkularitet så vigtigt (for arbejds- og sikkerhedssko)?
  På et global plan ser vi, at stadig flere og flere råmaterialer udtømmes. Derudover har produktionen af nye arbejds- og sikkerhedssko samt bortskaffelsen af brugte sko en negativ påvirkning på miljøet og dermed på klimaet og biodiversiteten. En cirkulær økonomi sørger for bibeholdelse af råmaterialer gennem et forbedret produktdesign og en bedre organisering af genanvendelse af råmaterialer i henhold til CFA’s fremgangsmåde. Det yder et positivt bidrag til miljøet.
 • Hvad er fordelene for mig som kunde ved at slutte mig til CFA?
  Vi tror, at kunder i først instans vælger at deltage i et cirkulært system, fordi de synes bæredygtighed og cirkularitet er vigtig. Derudover vil bæredygtigt og cirkulært indkøb i stigende grad blive en forpligtelse. CFA hjælper dig med at imødekomme kommende love og regler. Endvidere tilbyder CFA dig mulighed for at arbejde mod dine egne målsætninger for bæredygtighed. Vi hjælper dig med at gøre den positive impact, som du ønsker at realisere, transparent i din organisation og over for dine kunder. I sidste ende vil deltagelse i CFA også give dig et større forspring på markedet.
 • Hvad sker der med de produkter, som jeg indleverer?
  De indsamlede sko indleveres, sorteres og demonteres på et centralt sted. Fra komponenterne fra de demonterede sko udvindes råmaterialer ved hjælp af eksisterende og nye recycling-teknikker. Disse råmaterialer genanvendes i nye produkter.  Selvom dette på nuværende tidspunkt stort set fortsat er anvendelser af ringere kvalitet, bestræber vi os på at anvende disse råmaterialer i produktionen af nye sikkerhedssko.
 • Bliver alle indsamlede skomærker genanvendt?
  Ja, så længe det er arbejds- og sikkerhedssko, bliver alle sko, uanset mærket, genanvendt af CFA. Imidlertid er det ikke alle mærker, der egner sig lige godt til genanvendelse. Eftersom der ofte ikke tages højde for muligheden for genanvendelse, når skoen designes, er nogle sko vanskelige at demontere, eller kvaliteten af de genvundne råmaterialer er ringe. Det er denne kvalitet, der afgør om materialet kan anvendes som råmateriale igen. Vi er opmærksom på anvendeligheden og genanvendelsesomkostningerne, men vi er særligt opmærksom på, at vi ikke bringer forkerte, usunde eller giftige materialer ind i det cirkulære system. Det kalder vi passiv recycling; vi forsøger at få det bedste ud af det, som var. Det medfører i øvrigt, at en del af materialerne fra de modtagne sko brændes på affaldsforbrændingsanlæg, eller anvendes som sekundært brændstof i cementovne eller fjernvarmeprocesser.

  Eftersom det er vores mål at bruge de genvundne råmaterialer til produktionen af højkvalitets anvendelser, som produktionen af nye sikkerhedssko, opfordrer vi vores forretningspartnere til at købe arbejds- og sikkerhedssko, som er designet med cirkularitet for øjet. Både EMMA og Allshoes integrerer flere og flere cirkulære løsninger i deres sortiment.

 • Hvorfor kan de deltagende mærke ikke organisere dette selv?
  Tilstrækkelig skalering er nødvendig for kvalitativ og rentabel genvinding af råmaterialer. Derfor samarbejder Allshoes og EMMA. Begge producenter er konkurrenter på markedet for arbejds- og sikkerhedssko, men i CFA arbejder de samme om tilstrækkelig skalering, således det cirkulære system kan realiseres i praksis.

2. Operation og investering

 • Jeg ønsker at starte med cirkulære arbejds- og sikkerhedssko. Hvad er det første trin?
  Du kan tilmelde dig her. Vi undersøger hvor mange indsamlingssteder, der er nødvendige i din organisation. Efterfølgende sender vi CFA-kasser til dig, så du kan begynde med at indsamle brugte arbejds- og sikkerhedssko. Hele processen er ganske enkel, og kræver ikke en større indsats.
  Men vi beder dig om at investere i cirkulære arbejds- og sikkerhedssko, der er designet til det cirkulære system. Dette er jo sko, som er velegnet til genanvendelse. Sådan går vi sammen trin for trin hen imod en verden uden affald.
 • Hvordan indsamles skoene?
  Vi beder dig om at indsamle brugte arbejds- og sikkerhedssko i vores CFA pallekasser. Skoene hentes efterfølgende af en lokal transportør.
 • Hvad gør jeg, når de indsamlede sko skal hentes?
  Når din CFA pallekasse er fuld, anmelder du den hos CFA for retur. Det er alt, du behøver at gøre. Du modtager detaljerede retningslinjer fra os, når du begynder med indsamling, og vi tilbyder telefonisk support.
 • Er alle sko egnet til indsamling?
  Nej, kun arbejds- og sikkerhedssko kan indleveres. Sneakers kan for eksempel ikke indleveres. Alle arbejds- og sikkerhedsskomærker kan dog indleveres.
 • Kan jeg også returnere andre brugte produkter?
  Nej. På nuværende tidspunkt modtager CFA udelukkende arbejds- og sikkerhedssko.
 • Hvor meget behøver jeg at investere i denne tjenesteydelse?
  Selvom vi med tiden tilstræber at finansiere vores tjenesteydelse med indkomsten fra ​​de genvundne råmaterialer, er der dog på nuværende tidspunkt omkostninger forbundet med returlogistik og recycling af arbejds- og sikkerhedssko. Information om priser og betingelser kan findes påwww.CFAlliance.eueller du kan sende en mail med dine spørgsmål til info@CFAalliance.eu .

3. Impact

 • Hvilken impact opnår jeg med investering i de cirkulære produkter og systemer fra CFA?
  Cirkulære produkter og systemer medfører, at der ikke konstant skal udvindes ny råmaterialer. På verdensplan udtømmes råmaterialer mere og mere, så genanvendelse er i sig selv allerede et positivt tiltag. Mindre udvinding af råmaterialer betyder desuden mindre brug af vand og energi, og mindre udstødning af drivhusgasser. Med investering i cirkulær økonomi bedrager du endvidere til ny jobskabelse, f.eks. inden for demontering og genanvendelse af arbejds- og sikkerhedssko.
 • Jeg vil gerne dele den impact, jeg realisere ved at tilmelde mig til CFA, med mine kunder og kolleger. Er det muligt?
  Et cirkulært system har en positiv impact på din bæredygtighedsmålsætning. Vi giver dig indsigt i denne impact på forskellige måder.

  1. For hver anmeldte kasse med brugte arbejds- og sikkerhedssko modtager du et modtagelsesbevis fra os, inklusive indsigt i den impact, som du har realiseret med kassen.
  2. På vores hjemmeside giver vi indsigt i den samlede positive impact, som alle CFA-medlemmer realiserer sammen.
 • Vores virksomhed moniterer sit bidrag til Sustainable Development Goals. Støtter I dette?
  Vi moniterer vores impact ved hjælp af KIP’er, som er linket til specifikke Sustainable Development Goals. Vi stræber mod følgende fire målsætninger:

  • målsætning 9: industri, innovation og infrastruktur;
  • målsætning 12: ansvarlig produktion og forbrug;
  • målsætning 13: klimaindsats;
  • målsætning 17: partnerskab for sammen at nå målsætninger.

På grundlag af disse SDG’er giver vi indsigt i hver enkelte deltagers positive impact og CFA’s samlede impact. På denne side kommunikerer vi regelmæssigt resultater, og effektanalyser, du modtager som deltager, er derfor også knyttet til SDG’erne.

4. Produkter og fremtidige partnere

 • Jeg er producent af arbejds- og sikkerhedssko. Kan jeg slutte mig til CFA?
  CFA er et åbent kooperativ, hvor deltagerne tror på et bredt samarbejde. CFA har brugt 2020 på at udrulle et netværk af indsamlingssteder, samt på at opnå viden og erfaring. Det er blevet opfulgt med en invitation til andre producenter og partnere om at deltage, hvis de også ønsker at stræbe mod cirkulære produkter og koncepter. Vil du være en del af vores inner circle? Du er meget velkommen. Send en e-mail til info@CFAalliance.eu eller kontakt folkene hos Allshoes, EMMA eller FBBasic.
 • Jeg er distributør af arbejds- og sikkerhedssko. Kan jeg slutte mig til CFA?
  CFA er i første instans et kooperativ for producenter af arbejds- og sikkerhedssko, men som distributør har du også en vigtig rolle i det cirkulære system. Vi giver distributører mulighed for at tilbyder vores koncept til deres kunder direkte eller via os. Du er velkommen til at sende en e-mail til info@CFAalliance.eu for at drøfte mulighederne for samarbejde.
 • Jeg er producent af andre produkttyper, og ønsker at tilbyde returlogistik til mine kunder. Kan jeg slutte mig til CFA?
  På nuværende tidspunkt modtager CFA udelukkende arbejds- og sikkerhedssko. Hvis du er interesseret i returlogistik for andre produkter, kan vi via vores netværk bringe dig i kontakt med andre, som fokuserer på andre produktkategorier. Du kan kontakte os via info@CFAalliance.eu, så vi kan drøfte tingene yderligere.